Կեցցէ՛ եւ հազարփառք…

By: | Posted on: 30.07.2013

Այս տարի, սրտի մեծ ուրախութեամբ կը տօնենք  Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան հիմնադրութեան 80-րդ պանծալի տարեդարձը։ Նոր տեսիլքներով ու յանձնառութիւններով կը դիմաւորենք նաեւ ապագան, որ ամրապինդ հաւատքով կը լարէ մեզ երիտասարդներս դիմագրաւելու մեր առջեւ բացուող ազգային, յեղափոխական, հայապահպանման եւ պահանջատիրական  մարտահրաւէրները։

 

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Երիտասարդական Միութիւնները դարձան սփիւռքի  կարեւորագոյն միջնաբերդերը՝ հայրենիքէն հեռու ապրող երիտասարդներուս համար։ Անոնք  եղան  անկիւնադարձային հանգրուաններ հայ կեանքին մէջ,  որոնք բծախնդրօրէն եւ հաստատ համոզումով լծուեցան  հայապահպանման վեհ գործին։ Անոնք, օտար ափերուն մէջ ծնած, անցեալի եւ մերօրեայ սերունդները կապեցին Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան աւանդին  ու բարքերուն, մկրտելով զանոնք յեղափոխական ոգիով։ Հաւաքաբար հաւատացինք թէ առանց կազմակերպական կառոյցներու եւ նուիրական աշխատանքի, կարելի պիտի չըլլար նոր սերունդի հոգիին մէջ պահել եւ զարգացնել յեղափոխական շունչը, հայ մշակոյթը, հայրենասիրութիւնն ու գոյատեւելու կամքը, օտարացնող այս ափերուն վրայ։

 

Հազար փառք եւ խորին շնորհակալութիւն՝ 80 տարիներ առաջ, հսկայ տեսիլք ունեցող Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան հիմնադիրներուն, զայն դէպի բարձունքներ առաջնորդող անցեալի եւ ներկայի բոլոր ընկեր ընկերուհիներուն եւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան  մեծ ընտանիքին, որ իրենց ուսերուն վերցուցին ամբողջական պատասխանատուութիւնը հայ նոր սերունդի ազգային եւ քաղաքական, բարեսիրական, ֆիզիկական եւ ներկայով հոգեւոր, դաստիարակութեան։ Գնահատանքի եւ շնորհակալութիւն նաեւ ձեզի, սիրելի հայորդիներ, որ անցնող  տարիներուն, անսակարկ նուիրումով,  նեցուկ կանգնեցաք Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Գանատայի Երիտասարդական Միութեան ազգանուէր առաքելութեան եւ Դաշնակցական երիտասարդին նուիրական աշխատանքին։ Առանց ձեր անսակարկ նուիրումին եւ աջակցութեան, կարելի պիտի չըլլար յեղափոխաշունչ  այս փարոսը  մշտաշող պահել։

 

Կեցցէ՛ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Երիտասարդական Միութիւնները եւ անոնց խանդ տուող հայապահպան ու անձնուէր հայ երիտասարդութիւնը:

 

Կեցցէ՛ եւ հազար փառք…

 

–         Ռուբէն Ճանպազեան,

Խմբագիր

Back to Editorials

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.